لیست پروژه های مدل سازی و نقشه کشی صنعتی

دستگاه پرس موزاییک 4 ایستگاهه .. for station mosaic press machine

 

دستگاه پرس موزاییک 4 ایستگاهه

اختراع طراحی مهندسی معکوس اجرا نظارت

 

مشاهده فیلم پرس موزاییک 4 ایستگاهه

 

سفارش طرح مشابه

 

SP_READ_MORE

دستگاه پرس موزاییک 2 ایستگاهه .. two station mosaic press machine

 

دستگاه پرس موزاییک 2 ایستگاهه

اختراع طراحی مهندسی معکوس اجرا نظارت

 

 

مشاهده فیلم معرفی

 

سفارش طرح مشابه

 

SP_READ_MORE

دستگاه پرس موزاییک 6 ایستگاهه بزرگ - six station mosaic press machine larg

 

دستگاه پرس موزاییک 6 ایستگاهه بزرگ

اختراع طراحی مهندسی معکوس اجرا نظارت

 

 

مشاهده فیلم معرفی

 

سفارش طرح مشابه

 

SP_READ_MORE

دستگاه پرس موزاییک 6 ایستگاهه کوچک - six station mosaic press machine small

 

دستگاه پرس موزاییک شش ایستگاهه کوچک

اختراع طراحی مهندسی معکوس اجرا نظارت

 

 

مشاهده فیلم معرفی

 

سفارش طرح مشابه

 

SP_READ_MORE

دستگاه بلوک زن تخم گذار دستی با قالب 5 حفره

 

دستگاه بلوک زن تخم گذار دستی با قالب 5 حفره

اختراع طراحی مهندسی معکوس اجرا نظارت

 

مشاهده فیلم دستگاه بلوک زن تخم گدار

 

سفارش طرح مشابه

 

SP_READ_MORE

دستگاه بلوک زن تخم گذار دستی با قالب شش حفره

 

دستگاه بلوک زن تخم گذار دستی با قالب شش حفره

اختراع طراحی مهندسی معکوس اجرا نظارت

 

 

مشاهده فیلم بلوک زن معمولی

 

 

سفارش طرح مشابه

 

SP_READ_MORE

دستگاه بلوک زن تخم گذار هیدرولیک با قالب شش حفره سیلودار

 

دستگاه بلوک زن تخم گذار هیدرولیک با قالب 6 حفره سیلودار

اختراع طراحی مهندسی معکوس اجرا نظارت

 

 

مشاهده فیلم معرفی

 

سفارش طرح مشابه

 

SP_READ_MORE

دستگاه بلوک زن تخم گذار هیدرولیک با قالب 12 حفره سیلودار

 

دستگاه بلوک زن تخم گذار هیدرولیک با قالب 6 حفره

اختراع طراحی مهندسی معکوس اجرا نظارت

 

 

مشاهده فیلم معرفی

 

سفارش طرح مشابه

 

SP_READ_MORE

دستگاه بلوک زن-جدول زن-خط تولید کف فرش تمام اتوماتیک

 

دستگاه بلوک زن-جدول زن-خط تولید کف فرش تمام اتوماتیک 500 (پیوسینگ)

اختراع طراحی مهندسی معکوس اجرا نظارت

 

 

مشاهده فیلم معرفی

 

سفارش طرح مشابه

 

SP_READ_MORE

دستگاه بلوک زن-جدول زن-خط تولید کف فرش نیمه اتوماتیک

 

دستگاه بلوک زن-جدول زن-خط تولید کف فرش نیمه اتوماتیک 250 (پیوسینگ)

اختراع طراحی مهندسی معکوس اجرا نظارت

 

 

مشاهده فیلم معرفی

 

سفارش طرح مشابه

 

SP_READ_MORE

دستگاه بلوک زن میزی

 

دستگاه بلوک زن میزی

اختراع طراحی مهندسی معکوس اجرا نظارت

 

 

مشاهده فیلم معرفی

 

سفارش طرح مشابه

 

SP_READ_MORE

دستگاه درجه گیر تمام اتوماتیک

 

دستگاه درجه گیر تمام اتوماتیک

اختراع طراحی مهندسی معکوس اجرا نظارت

 

 

مشاهده فیلم معرفی

 

سفارش طرح مشابه

SP_READ_MORE

دستگاه جدول زن گیربکسی

 

دستگاه جدول زن گیربکسی

اختراع طراحی مهندسی معکوس اجرا نظارت

                                           

 

مشاهده فیلم معرفی

 

سفارش طرح مشابه

 

SP_READ_MORE

دستگاه جدول زن هیدرولیک

 

دستگاه جدول زن هیدرولیک

اختراع طراحی مهندسی معکوس اجرا نظارت

 

 

مشاهده فیلم معرفی

 

سفارش طرح مشابه

 

SP_READ_MORE

قطعات هیدرولیک : بلوک هیدرولیک

 

قطعات هیدرولیک : بلوک هیدرولیک

اختراع طراحی مهندسی معکوس اجرا نظارت

 

 

مشاهده فیلم معرفی

 

سفارش طرح مشابه

 

SP_READ_MORE

قطعات هیدرولیک : سوپاپ تخلیه سریع

 

قطعات هیدرولیک : سوپاپ تخلیه سریع

اختراع طراحی مهندسی معکوس اجرا نظارت

 

 

مشاهده فیلم معرفی

 

سفارش طرح مشابه

 

SP_READ_MORE

قطعات هیدرولیک : پرشر سوییچ

 

قطعات هیدرولیک : پرشر سوییچ

اختراع طراحی مهندسی معکوس اجرا نظارت

 

 

مشاهده فیلم معرفی

 

سفارش طرح مشابه

SP_READ_MORE

دستگاه فرچه زنی - استیل - آلومینیم

 

دستگاه فرچه زنی - استیل - آلومینیم

اختراع طراحی مهندسی معکوس اجرا نظارت

 

 

مشاهده فیلم معرفی

 

سفارش طرح مشابه

 

SP_READ_MORE

دستگاه مخلوط کن 100 لیتری

 

دستگاه مخلوط کن 100 لیتری

اختراع طراحی مهندسی معکوس اجرا نظارت

 

 

مشاهده فیلم معرفی

 

سفارش طرح مشابه

 

SP_READ_MORE

دستگاه مخلوط کن 500 لیتری

 

دستگاه مخلوط کن 500 لیتری

اختراع طراحی مهندسی معکوس اجرا نظارت

 

 

مشاهده فیلم معرفی

 

سفارش طرح مشابه

 

SP_READ_MORE

دستگاه مخلوط کن خمیر گیر کوچک

 

دستگاه مخلوط کن خمیر گیر کوچک

اختراع طراحی مهندسی معکوس اجرا نظارت

 

 

مشاهده فیلم معرفی

 

سفارش طرح مشابه

 

SP_READ_MORE

دستگاه مخلوط کن متحرک (بتونیر)

 

دستگاه مخلوط کن متحرک (بتونیر)

اختراع طراحی مهندسی معکوس اجرا نظارت

 

 

مشاهده فیلم معرفی

 

سفارش طرح مشابه

 

SP_READ_MORE

کارخانه آجر- پرس آجر450 تن

 

کارخانه آجر- پرس آجر450 تن

اختراع طراحی مهندسی معکوس اجرا نظارت

 

 

مشاهده فیلم معرفی

 

سفارش طرح مشابه

 

SP_READ_MORE

کارخانه آجر- پرس آجر طرح ستونی

 

کارخانه آجر- پرس آجر طرح ستونی

اختراع طراحی مهندسی معکوس اجرا نظارت

 

 

مشاهده فیلم معرفی

 

سفارش طرح مشابه

 

SP_READ_MORE

کارخانه تولید آجر

 

کارخانه تولید آجر

اختراع طراحی مهندسی معکوس اجرا نظارت

 

 

مشاهده فیلم معرفی

 

سفارش طرح مشابه

 

SP_READ_MORE

کارخانه - خط تولید فوم بتن-ثابت-بلوک سبک

 

خط تولید فوم بتن-ثابت-بلوک سبک

اختراع طراحی مهندسی معکوس اجرا نظارت

 

 

مشاهده فیلم معرفی

 

سفارش طرح مشابه

 

SP_READ_MORE

کارخانه - خط تولید فوم بتن- متحرک -کف ریزی

 

خط تولید فوم بتن- متحرک -کف ریزی

اختراع طراحی مهندسی معکوس اجرا نظارت

 

 

مشاهده فیلم معرفی

 

سفارش طرح مشابه

 

SP_READ_MORE

کارخانه آجر- جرثقل سقفی - کوره آجر پزی

 

کارخانه آجر- جرثقل سقفی - کوره آجر پزی

اختراع طراحی مهندسی معکوس اجرا نظارت

 

 

مشاهده فیلم معرفی

 

سفارش طرح مشابه

 

SP_READ_MORE

کارخانه تولید بلوک سبک

 

کارخانه تولید بلوک سبک

اختراع طراحی مهندسی معکوس اجرا نظارت

 

 

مشاهده فیلم معرفی

 

سفارش طرح مشابه

 

SP_READ_MORE

قالبهای بتنی : قالب نیوجرسی دستی

 

قالبهای بتنی : قالب نیوجرسی دستی

اختراع طراحی مهندسی معکوس اجرا نظارت

 

 

مشاهده فیلم معرفی

 

سفارش طرح مشابه

 

SP_READ_MORE

قالبهای بتنی : انواع قالب های تولید جدول

 

قالبهای بتنی : انواع قالب های تولید جدول

اختراع طراحی مهندسی معکوس اجرا نظارت

 

 

مشاهده فیلم معرفی

 

سفارش طرح مشابه

 

SP_READ_MORE

قالبهای بتنی : دستگاه تولید نیوجرسی

 

قالبهای بتنی : دستگاه تولید نیوجرسی

اختراع طراحی مهندسی معکوس اجرا نظارت

 

 

مشاهده فیلم معرفی

 

سفارش طرح مشابه

 

SP_READ_MORE

قالبهای بتنی : انواع قالب های تولید بلوک

 

قالبهای بتنی : انواع قالب های تولید بلوک

اختراع طراحی مهندسی معکوس اجرا نظارت

 

 

مشاهده فیلم معرفی

 

سفارش طرح مشابه

 

SP_READ_MORE

قالب های دایکاست - اجاق گاز - قطعه یک

 

قالب های دایکاست - اجاق گاز - قطعه یک

اختراع طراحی مهندسی معکوس اجرا نظارت

 

 

مشاهده فیلم معرفی

 

سفارش طرح مشابه

 

SP_READ_MORE

قالب های دایکاست - اجاق گاز - قطعه دو

 

قالب های دایکاست - اجاق گاز - قطعه دو

اختراع طراحی مهندسی معکوس اجرا نظارت

 

 

مشاهده فیلم معرفی

 

سفارش طرح مشابه

 

SP_READ_MORE

قالب های دایکاست - اجاق گاز - قطعه سه

 

قالب های دایکاست - اجاق گاز - قطعه سه

اختراع طراحی مهندسی معکوس اجرا نظارت

 

 

مشاهده فیلم معرفی

 

سفارش طرح مشابه

 

SP_READ_MORE

قالب های دایکاست - منیفولد

 

قالب های دایکاست - منیفولد

اختراع طراحی مهندسی معکوس اجرا نظارت

 

 

                                        

 

سفارش طرح مشابه

 

SP_READ_MORE

شهرداری - حرکت درمانی

{jcomments on} 

شهرداری - حرکت درمانی

اختراع طراحی مهندسی معکوس اجرا نظارت

 

 

مشاهده فیلم معرفی

 

سفارش طرح مشابه

SP_READ_MORE

شهرداری - مجموعه اسباب بازی - طرح چهار

 

شهرداری - مجموعه اسباب بازی - طرح چهار

اختراع طراحی مهندسی معکوس اجرا نظارت

 

 

مشاهده فیلم معرفی

 

سفارش طرح مشابه

 

SP_READ_MORE

شهرداری - آب نما

 

شهرداری - آب نما

اختراع طراحی مهندسی معکوس اجرا نظارت

 

 

مشاهده فیلم معرفی

 

سفارش طرح مشابه

 

SP_READ_MORE

شهرداری - مجموعه اسباب بازی - طرح یک

 

شهرداری - مجموعه اسباب بازی - طرح یک

اختراع طراحی مهندسی معکوس اجرا نظارت

 

 

                                   

 

سفارش طرح مشابه

 

SP_READ_MORE

شهرداری - مجموعه اسباب بازی - طرح دو

 

شهرداری - مجموعه اسباب بازی - طرح دو

اختراع طراحی مهندسی معکوس اجرا نظارت

 

 

مشاهده فیلم معرفی

 

سفارش طرح مشابه

 

SP_READ_MORE

شهرداری - مجموعه اسباب بازی - طرح هفت-پارک ماسه ای

 

شهرداری - مجموعه اسباب بازی - طرح هفت-پارک ماسه ای

اختراع طراحی مهندسی معکوس اجرا نظارت

 

 

 

 

سفارش طرح مشابه

 

SP_READ_MORE

شهرداری - مجموعه اسباب بازی - طرح سه

 

شهرداری - مجموعه اسباب بازی - طرح سه

اختراع طراحی مهندسی معکوس اجرا نظارت

 

 

                                              

 

سفارش طرح مشابه

 

SP_READ_MORE

شهرداری - مجموعه اسباب بازی - طرح پنج-کلبه کودک

 

شهرداری - مجموعه اسباب بازی - طرح پنج-کلبه کودک

اختراع طراحی مهندسی معکوس اجرا نظارت

 

 

مشاهده فیلم معرفی

 

سفارش طرح مشابه

 

SP_READ_MORE

شهرداری - مجموعه اسباب بازی - طرح شش-ماموت

 

شهرداری - مجموعه اسباب بازی - طرح شش-ماموت

اختراع طراحی مهندسی معکوس اجرا نظارت

 

 

مشاهده فیلم معرفی

 

سفارش طرح مشابه

 

SP_READ_MORE

طراحی سایت در اصفهان:الماس سایت